Jyväskylän Veneseura ry Jyväskylän Veneseura ry
Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

Vuosi 2017 on Jyväskylän Veneseuran 47. toimintavuosi. Vastuullinen veneily turvallisesti luontoa kunnioittaen on edelleen toiminnan painopiste. Seura jatkaa työtä esteettömästi purjehdittavan ja veneiltävän Päijänteen puolesta yhteistyössä muiden Kymijoen vesistön pursiseurojen kanssa.

JVS tekee yhteistyötä Jyväskylän kaupungin ja alueen yrittäjien kanssa Säynätsalon kaupunginosan kehittämiseksi. Vuoden 2017 keskeisenä asiana ovat Juurikkasaaren tukikohdan maa-alueen nykyisen vuokrasopimuksen päättymisestä aiheutuvat järjestelyt. Tavoitteena on vuokra-ajan jatkaminen kohtuullisin kustannuksin toiminnan kehittämisen näkökulmasta riittävän pitkäksi ajaksi (25–30 vuotta).

Veneilyn keskusjärjestö Suomen Purjehdus ja Veneily ry. (SPV) pyrkii strategiassaan ja toimintasuunnitelmassaan kehittämään yhteistyötä kaikkien jäsenseurojen kanssa. JVS on mukana tässä kehittämistyössä.

Vuoden 2017 painopisteenä on edelleen talkootoiminnan järjestelyjen jäntevöittäminen kattavasti eri toimikuntien vastuualueilla. Toimintasuunnitelman perusteella toimikunnat suunnittelevat ja aikatauluttavat vuoden talkoot. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla jäsenillä olisi entistä parempi ja ennakoitavampi mahdollisuus osallistua seuran toimintaan. Ilmoittautuminen toteutetaan verkkosivuille tulevan lomakkeen avulla.

1 Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset

Yhdistys pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Hallitus kokoontuu kesäkautta (heinä- ja elokuu) lukuun ottamatta kerran kuukaudessa. Hallituksen tavoitteena on strategiatyön kehittäminen. Vuosittaisen talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) lisäksi hallitus jatkaa nelivuotiskauden kestävän pidemmän tähtäimen suunnitelman (PTS) kehittämistä.

2 Toimikunnat

Hallituksen lisäksi seuran toimintaa kehittää kymmenen toimikuntaa: taloustoimikunta, katsastustoimikunta, purjehduskoulun opettajakunta, nuoriso- ja kevytvenetoimikunta, purjeveneiden kilpailutoimikunta, veneilytoimikunta, satamatoimikunta, Kuminan toimikunta, viestintä- ja vuosikirjatoimikunta sekä mastonosturitoimikunta.

3 Jäsenkunta

Seuran jäsenmäärä pyritään säilyttämään vähintään nykyisen noin 500 jäsenen tasolla. Keskeiset jäsenrekrytointikanavat ovat junioritoiminta ja aikuisten purjehduskoulu. Seuran jäsenrekisteriä, samoin kuin venerekisteriä ylläpidetään SPV:n Suuli-järjestelmässä.

4 Talous

Tavoitteena on pitää tulot ja menot tasoissa. Maksuvalmius pidetään kunnossa. Investointisuunnitelmassa on Juurikkasaaren mastonosturin uusiminen. Mastonosturin uusimista on vuoden 2016 aikana selvitetty vuosikokouksessa 2015 päätetyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle on haettu ESR-rahaa, josta ELY-keskuksen lopullista päätöstä odotetaan [tilanne marraskuussa 2016]. Hallitus tekee lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta tukirahapäätöksen jälkeen.

Seura selvittää arvonlisäverovelvollisuudesta poistumista vuodelle 2017.

5 Veneiden katsastus, turvallisuus

Katsastustoimikuntaan kuuluvat kaikki Jyväskylän Veneseuran katsastajat. Katsastustoimikunta laatii alkuvuonna katsastusten aikataulut ja vuorolistat sekä tarkistaa uusintakoulutusta ja jatkoilmoitusta vaativat katsastajat (ainakin yksi jatkokoulutettava on tiedossa jo syyskaudella 2016). Samalla sovitaan SPV:n katsastusinfon perusteella katsastuksen painopistealueet seuraavalle katsastuskaudelle. Katsastukset pidetään huhti-kesäkuussa käytettävissä olevin voimin. Heinäkuussa saadut katsastusmaksut tilitetään seuralle ja ilmoitetaan niistä seuran rekisteriin kuuluneista veneistä, joita ei ole katsastettu. Katsastusmaksuista saatavat varat käytetään katsastusmateriaaleihin ja kurssituksiin.

6 Koulutus 

Koulutuksen kehittäminen

Kauden aikana laaditaan seuralle useampivuotinen koulutuksen strategia. Tarvetta on toisaalta aloittelevien veneilijöiden perehdyttämiselle, toisaalta jo kokeneiden veneilijöiden tietojen ja taitojen ylläpidolle ja päivittämiselle. Pyritään luomaan veneilykoulutuksen yhteistyöverkostoa alan muiden toimijoiden, kuten lähiseutujen muiden veneseurojen, pelastuslaitoksen, järvipelastajien, meripartion jne. kanssa. Mahdollisuuksia verkkomateriaalin käytölle pidetään avoimina.

Aikuisten purjehduskoulu

Jyväskylän Veneseura ry järjestää keväällä 2017 perinteisen aikuisten purjehduskoulun. Purjehduskoulu on tarkoitettu aloitteleville purjehtijoille, aikaisempaa purjehduskokemusta ei tarvita. Oppilaiksi otetaan viitisentoista oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Ne oppilaaksi hyväksytyt, jotka eivät hakuvaiheessa vielä ole JVS:n jäseniä, liittyvät seuraan ennen koulun alkua niin, että koulun alkaessa kaikki oppilaat ovat JVS:n jäseniä. JVS:llä on seitsemän auktorisoitua purjehduskouluttajaa, joista purjehduskoulun rehtorina jatkaa Juha Lahti. Koulutusveneet ovat 8–11 metrisiä olosuhteisiin katsastettuja köliveneitä. Koulu on SPV:n sekä Purjehduksenopettajat ry:n (PoRy) auktorisoima. SPV ja PoRy tekevät yhteistyötä kehittääkseen valtakunnallista koulutusrakennetta purjehduksen ja veneilyn kehittämiseksi.

Muu koulutustoiminta

Seura järjestää täydennyskoulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Koulutuksen aiheet voisivat kosketella gps-avusteista navigointia, sääilmiöitten ymmärtämistä, Cevni-säännöksiä ja pelastautumista.

7 Nuoriso- ja kevytvenetoiminta 

Lasten ja nuorten harrastuksessa tärkeitä asioita ovat ilo, innostus uusien asioiden oppimiseen, kavereiden kanssa yhdessä tekeminen ja mahdollisimman matala kynnys seuratoimintaan osallistumiselle. Jyväskylän Veneseuran nuoriso- ja kevytvenetoiminnan päätavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille edullinen mahdollisuus tutustua purjehdukseen ja veneilyyn harrastuksena sekä sytyttää heissä innostus elinikäiseen harrastukseen ja seuratoimintaan. Toiminnan pelisäännöt luodaan yhdessä purjehtijoiden, heidän vanhempiensa ja ohjaajien kesken.

Tulevalla kaudella panostamme sekä harrastajamäärän kasvattamiseen että aktiivisten harrastajien taitojen kehittämiseen. Ryhmien toimintaa vetävät pääasiassa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) kouluttamat ohjaajat. Kokeneempia junioripurjehtijoita kannustetaan mukaan ensin apuohjaajiksi ja myöhemmin ohjaajakoulutettaviksi. Toiminnan tukikohtana on JVS:n kotisatama Säynätsalon Juurikkasaaressa.

Ryhmä 1 ”Vihreät”
Värikoodi perustuu SPV:n taitotasoluokitukseen. Vaaleanvihreät ja vihreät ovat yleensä ensimmäistä ja toista kautta purjehtivia junioreita. Tavoitteena pitää harjoitukset vähintään kerran viikossa toukokuun alusta syyskuun loppuun. Touko-kesäkuun vaihteessa järjestetään tiivis alkeisopetus- ja kertausjakso uusille ja kertausta haluaville harrastajille. Kyseinen jakso sisältää muutaman teoriakerran lisäksi perusharjoituksia vesillä 6–8 kertaa kahden viikon aikana. Uudet, ”vaaleanvihreät” harrastajat voivat jatkaa alkeisjakson jälkeen loppukauden muun vihreän ryhmän mukana. Tavoiteltu ryhmäkoko n. 12 junioria.

Ryhmä 2 ”Siniset”, ”Punaiset” ja ”Mustat”
Tavoitteena on harjaannuttaa purjehdustekniikkaa, -teoriaa ja rutiinia veneen käsittelyssä. Ryhmän harjoitus- ja kilpailuaikataulu sovitaan kauden aikana purjehtijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Teemme yhteistyötä seuran kilpailutoimikunnan kanssa ja järjestämme mahdollisuuksien mukaan omia kilpailuja ja osallistumme myös kilpailuiden järjestelyihin. Siniseltä tasolta alkaen purjehtijoita kannustetaan myös osallistumaan eri luokkaliittojen ja seurojen järjestämiin haastaja-, kadetti- ja rankingkilpailuihin. Tavoiteltu ryhmäkoko n. 8 junioria.

Muu toiminta
Veneilykauden ulkopuolella järjestetään junioreille ja heidän huoltajilleen kerhoiltoja liikunnan, kalustohuollon ja teoriakoulutuksen merkeissä. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme myös ryhmänä Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:n järjestämille leireille. Aikuisten kevytvenetoiminnan järjestelyistä vastaavat aikuiset itsenäisesti. Seuran kalusto on kuitenkin jäsenten käytettävissä ryhmien harjoitus- ja kilpailuaikojen ulkopuolella.

Kalusto
Nuoriso- ja kevytvenetoiminnan hallussa oleva seuran omistama kalusto tällä hetkellä: 2 kpl Optimistijolla, 6 kpl Zoom8, 1 kpl Still 380, 1 kpl 29er sekä 1 kpl Laser Standard/Radial. Ohjaaja- ja turvaveneinä on kaksi pulpettiohjattavaa kumivenettä, joista isompi on myös kilpailutoimikunnan käytettävissä. Pienempi kumivene ja erityisesti sen moottori alkavat olla käyttöikänsä ehtoopuolella ja näiden uusimiseen tulisi varautua lähivuosina. Tavoitteena on myös vähitellen korvata nykyistä kalustoa 2–3 kilpailukuntoisella optimisti- ja/tai Zoom8 jollalla ja moderneilla, 2–3 hengen kevytveneillä, jotka sopisivat nykyisiä paremmin kilpailu- ja retkikäyttöön kaikenikäisille seuran jäsenille.

8 Purjeveneiden kilpailutoimikunta

Kilpailutoimikunta vastaa kilpapurjehdustoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista sekä järjestää aiheeseen liittyviä koulutustilaisuuksia. Toimikunta kokoontuu säännöllisesti, noin kymmenen kertaa vuodessa.

Toimikunnan tärkein tehtävä, eli järjestettävien paikallisten ja kansallisten purjehduskilpailujen aikataulusuunnitelma 2017 näyttää seuraavalta:

Päivämäärä

Kilpailu

17.5.2017

Keskiviikkokilpailu 0 (KVK-kipparikokous)

20.5.2017

Kevätmatkapurjehdus (Juurikkasaari-Kumina)

24.5.2017

Keskiviikkokilpailu 1

31.5.2017

Keskiviikkokilpailu 2

7.6.2017

Keskiviikkokilpailu 3

14.6.2017

Keskiviikkokilpailu 4

[muuttunut ajankohta: 10.6.]

Pohjois-Päijänteen lenkki (Hauhonselkä-Poronselkä)

24.6.2017

Kokkokarnevaalien purjehduskilpailu (Kuminan lähivedet)

21.–23.7.2017

Motonet Päijännepurjehdus 2017 (yhteistyössä LPS:n kanssa)

29.7.2017

Two** matkakilpailu

2.8.2017

Yksinpurjehduskilpailu (Hauhonselkä)

4.–6.8.2017

Lightning SM

9.8.2017

Keskiviikkokilpailu 5

12.8.2017

Kuminan Gala (Kuminan lähivedet)

16.8.2017

Keskiviikkokilpailu 6

23.8.2017

Keskiviikkokilpailu 7

30.8.2017

 Keskiviikkokilpailu 8

2.9.2017

Syysmatkapurjehdus

9.9.2017

Kuutamopurjehdus

16.–17.9.2017

JVS H-Vene & Lightning 328 laivueiden mestaruus 2017 (Jyväsjärvi)

JVS tunnetaan luotettavana ja taidokkaana purjehduskilpailujen järjestäjänä. Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi kilpailutoimihenkilöiden kouluttamiseen panostetaan myös vuonna 2017 tarjoamalla seuran jäsenille mahdollisuuksia osallistua SPV:n kilpailunjärjestäjä-, kilpailupäällikkö- ja tuomarikursseille. Olemassa olevien pätevyyksien ylläpitämiseksi järjestetään vähintään yksi sääntöseminaari keväällä 2017 ja kilpailunjärjestämisen tehtävistä tullaan kertomaan perinteisessä purjehtijaillassa. Käytännön tietoja ja taitoja pidetään parhaiten jakamalla kilpailujen järjestämisvastuuta etenkin kilpailutoimintaan osallistuville venekunnille, mutta myös kaikille tasapuolisesti seuran keväällä julkaistavan talkookalenterin avulla. Paikallisten kilpailujen järjestämisen helpottamiseksi kilpailutoimikunta päivittää ja pyrkii selkeyttämään järjestäjän oppaita, joilla pyritään madaltamaan kynnystä sekä aktivoimaan seuran jäseniä mukaan kilpailujärjestelyihin.

Kaudella 2017 järjestetään yksi Lightning -kevytveneluokan SM-tason purjehduskilpailu, johon pyritään kouluttamaan pätevä kilpailupäällikkö. Toimikunta tavoittelee medianäkyvyyttä suunnittelemalla koko perheen yleisötapahtumaa Jyväsjärvelle yhdessä seuran muiden toimikuntien kanssa. Lisäksi pyritään kuvaamaan kilpailuvideoita, joita julkaistaan internetissä yhteistyössä junioritoimikunnan kanssa etenkin nuorten kilpapurjehduskiinnostuksen herättämiseksi.

Kilpailun järjestämiskalusto vaatii päivittämistä. Asiaa lähdetään valmistelemaan ensisijaisesti käyttöikänsä päässä olevan Juurikkasaaren Busterin korvaamisella nykyaikaisemmalla alumiiniveneellä.

Kilpailutoimikunta pyrkii edelleen tiiviimpään yhteistyöhön nuoriso- ja kevytvenetoimikunnan kanssa mm. kehittämällä yhteistä pitkän tähtäimen suunnitelmaa (PTS) kilpailutoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistamiseksi sekä osallistumalla junioriluokan kilpailun järjestämiseen. Pitkän tähtäimen suunnitelmaan lisätään myös yhteistyön kehittäminen kilpailujärjestelyiden osalta lähialueen veneseurojen kanssa.

JVS kannustaa ja tukee jäsentensä osallistumista purjehdus- ja moottorivenekilpailuihin korvaamalla kilpailutoiminnasta aiheutuneita kuluja JVS:n hallituksen vuosittain vahvistaman kuluerän suuruisesti. Kulukorvaukset kohdistetaan ensisijaisesti junioreille hallituksen erikseen vahvistaman ohjeistuksen mukaisesti. 

9 Veneilytoiminta

Veneily on koko perheen hieno ja mukava harrastus, veneilyssä yhdistyvät yhdessäolo, virkistäytyminen, luonnosta nauttiminen sekä uusien asioiden oppiminen.

Hyvä veneilijä ottaa huomioon kanssaveneilijät, auttaa ja opastaa, mutta ei tuputa omia oppejaan. Hyvä veneilijä osaa pitää huolta omasta veneestä sekä itsestään, hän myös ymmärtää, kunnioittaa ja osaa vaalia luontoa jossa liikkuu.

Veneilytoimikunnan tavoitteita ovat:

 • oman toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen
 • antaa veneilystä kiinnostuneille opastusta veneilyn saloihin
 • matka-, retki- ja perheveneilyn edistäminen
 • rohkaista etsimään luonnosta uusia elämyksiä
 • edistää järjestäytynyttä veneilykulttuuria Keski-Suomessa
 • kannustaa veneilijöitä kehittämään veneilytaitojaan ja ympäristötietoisuutta

Tavoitteena on järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia veneilijöille, jossa opimme uutta sekä tutustumme paremmin kanssaveneilijöihin.

Puuveneilijät ja puuveneilyn ystävät kokoontuvat perinteisesti Kalasaaren perinteikkääseen Paviljonkiin elokuussa.

10  Juurikkasaaren satama 

Juurikkasaari, JVS:n kotisatama, on ennen muuta tarkoitettu jäsenten veneilyharrastuksen keskipisteeksi. Juurikkasaaressa on kolme veneiden säilytyslaituria, joissa on yhteensä noin 120 venepaikkaa. Satamatoimikunnan tehtävänä on järjestää jäsenilleen palveluita, joiden avulla veneilystä tulee helppoa ja turvallista.

Vuoden 2017 aikana neuvotellaan Juurikkasaaren vuokrasopimuksen jatko.

Toimintakaudella 2017 satama-alueen turvallista käyttöä kehitetään edelleen. Juurikkasaaren suurin investointi on heti veneiden vesille laskun jälkeen uusia mastonosturi. Jos hankkeelle saadaan ESR-tukea, niin tuki määrittelee, että myös seuran ulkopuolisetkin veneilijät saavat käyttää mastonosturia. Lisäksi, mikäli taloudellisesti on mahdollista, niin Juurikkaan uudistetaan seuraavalla hankkeilla:

 • kameravalvonnan nykyaikaistaminen ja laajentaminen
 • uusia 20–30 ketjuja/poijuja laitureille

Talvella Juurikkasaaren kannaksella säilytetään pääsääntöisesti ne veneet, joilla on säilytysalustana kiinteä venepukki (noin 70 venettä). Trailerilla varustetut veneet säilytetään Säynätsatamassa (noin 40 venettä). Tämän hetken näkymillä seuraavanakin talvisäilytyskautena 2017–2018 jatketaan kahden telakointipaikan järjestelyä.
Veneiden veteen laskussa ja syysnostossa käytetään tarvittaessa kahta autonosturia. Vesillelasku tehdään toukokuun ensimmäisenä lauantaina 6.5. sekä syksyllä nostot syyskuun viimeisenä perjantaina 29.9. ja lauantaina 14.10.

Talkoiden järjestäminen
Juurikkasaaren laituri- ja telakkapaikkojen edullinen hinta perustuu kaikkien korjaus- ja ylläpitotöiden suorittamista yhteistyöllä ja talkoilla. Talkoiden ansiosta joudumme käyttämään maksullisia palveluntuottajia mahdollisimman vähän. Kaudella 2017 Juurikassa järjestetään viidet talkoot:

Huhtikuu: poijujen laitureiden sekä varaston huolto- ja korjaustalkoot
Toukokuu: Satama-alueen siivous, laitureiden kesäkauden varustelu
Heinäkuu: Päijännepurjehduksen järjestelytalkoot 21.–23.7.2017
Syyskuu: Satama-alueen siivous sekä pukkitalkoot
Lokakuu: Satama-alueen talvilevolle varustelu

Talkoisiin velvoitetaan osallistumaan vähintäänkin ne jäsenet, jotka säilyttävät venettään joko kesällä tai talvella Juurikassa ja/tai Säynätsatamassa JVS:n tontilla. Pukkitalkoot ovat pakolliset kaikille ja muihin talkoisiin kerätään etukäteen noin 30 hengen joukko. Talkoiden päivämäärät ilmoitetaan jo keväällä ja ilmoittautuminen suoritetaan JVS:n verkkosivujen kautta.

Juurikkasaaren Satamafoorumi järjestetään Juurikkasaaren ja Säynätsataman käyttäjille maaliskuussa 2017. Päijännepurjehduksen maalisatamana tulevana kesänä on Juurikkasaari.

11 Kuminan tukikohta  

Toiminta Kuminassa alkaa heti veneiden laskun jälkeen tukikohdan kevätsiivouksella ja paikkojen kuntoon laittamisella. Veneilijöiltä toivotaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta tukikohdan saattamisessa kesäkuntoon. Huusit tyhjennetään heti kauden alussa. Osa huonokuntoisista poijuista pyritään uusimaan ja samalla vaihtamaan tilavuudeltaan suuremmiksi . Uudisrakentamisen painopiste on laitureiden ja kulkuteiden LED-valaistuksessa ja tämän edellyttämässä aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa, hankinnassa ja asennuksessa. Saunalla uusitaan lauteet ja valmistaudutaan kesäkeittiön peruskorjaukseen sekä Saaren Neidon -majan edustan kulkutien rakentamiseen mikäli taloudelliset resurssit sen mahdollistavat. Myös omalla generaattorilla toteutettavan, lähinnä akkujen lataukseen tarkoitetun maasähköjärjestelmän suunnittelu käynnistetään kauden 2017 aikana. Talkootyötä käytetään tukikohdan siivouksessa, sekä erilaisten työprojektien toteutuksessa. Talkoista ilmoitetaan seuran sivuilla. Polttopuita hankitaan tarvittaessa edellisvuosien tapaan. Omavaraisuutta lisätään harkitulla metsän raivauksella 2016 aloitetun tavan mukaisesti.

Kuminan perinteiset tapahtumat pidetään toimintakalenterissa mainittuina ajankohtina.

Tukikohdan talvikuntoon saattamista aloitellaan syys-lokakuun vaihteessa. Tämän jälkeenkin tukikohdassa voi toki edelleen vierailla. Toiminnan kehittämiseksi toteutetaan lisäksi talvella ideointikilpailu seuran verkkosivuilla. Tarkoituksena on saada jäseniltä ideoita erityisesti toimintojen kehittämiseen. Toimikunta käsittelee ideat ja varaa option niiden perusteella kehittää yksittäisiä tapahtumia kesän viikonlopuille..

12 Markkinointi ja viestintä

Jyväskylän Veneseuran viestinnästä ja markkinoinnista vastaa tiedottaja tukenaan viestintätoimikunta, johon kuuluu myös vuosikirjan toimituskunta. Tiedottaja ja viestintätoimikunta tukevat seuran toimikuntia kuten kilpailu-, juniori-, satama- ja Kuminan toimikuntia tarpeen mukaan.

Seuran tärkein viestintäkanava on www.jvs.fi -sivusto. Verkkosivut ja sivujen tapahtumakalenteri pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Tiedottajan ohella seuran eri toimikuntien jäsenistä voidaan nimetä verkkosivujen sisällöntuottajia. Sisällöntuottajia perehdytetään hyvissä ajoin talven aikana yhteiseen toimintamalliin ja välineiden käyttöön. Sisällöntuottajien kesken sovitaan työnjaosta ja keskinäisistä sijaisjärjestelyistä.

Verkkoviestintää tehostetaan kauden aikana edelleen. Verkkosivuja kehitetään mahdollisuuksien mukaan entistä paremmin myös mobiilikäyttöön sopiviksi. Seuran omien nettisivujen ohella julkiseen verkkoviestintään käytetään Facebook- ja Nimenhuuto-sivuja. Niitä käytetään myös vuorovaikutteiseen nettikommunikointiin.

Sähköpostia käytetään sisäisen viestinnän keskeisenä välineenä edellä mainittujen kanavien lisäksi. Sähköpostilla lähetettävillä jäsenkirjeillä kiinnitetään huomiota verkkosivuilla julkaistuihin ajankohtaisiin materiaaleihin. Käytössä on lisäksi useita sähköpostiryhmiä rajattujen kohderyhmien täsmäviestintää varten. Kirjepostitse lähetetään kevät- ja vuosikokousten kutsut niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan jäsenrekisteriin. Vuonna 2016 neljä viidesosaa jäsenistä oli ilmoittanut sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Tavoitteena on, että sähköpostia käyttävien osuus kasvaa edelleen.

Tapahtumakalenteri toimitetaan kesäkaudella myös Juurikkasaaren ilmoitustaululle.

Vuosikirja toteutetaan vuonna 2017 entiseen tapaan painettuna julkaisuna. Vuosikirjan tueksi seuran verkkosivuille avataan oma osio, jonne voidaan linkittää yhteistyökumppanien ilmoituksia.

Sähköisen jäsenkirjeen ja verkkosivujen sisältösuunnitelma:

Tammi-helmikuu

 • Pyyntö vuosikirjassa julkaistavista materiaaleista
 • Talvikauden koulutukset
 • Jäsenmaksujen ja satamamaksujen laskutus
 • Purjehduskoulun ennakkoilmoitus

Maaliskuu

 • Ennakkokutsu kevätkokoukseen
 • Juurikan yhteislaskun päivämäärät
 • Purjehduskoulun oppilashaku

Huhtikuu

 • Kevätkokouskutsu: ilmoittautuminen; vuosi- ja tilikertomukset, toiminnantarkastajien lausunto
 • Kesäkauden ohjelma
 • Kilpailukalenteri
 • Muistutus runkokatsastuksista, luettelo runkokatsastettavista veneistä verkkosivuille
 • Juurikan yhteislasku: ohjeistus, aikataulut

Toukokuu

 • Yhteislaskun tarkempi ohjeistus
 • Katsastusinfo, aikataulut, katsastuskausi
 • Juurikan vartiovuorolistaus ja -ohjeistus
 • Kutsu Päijännepurjehdukseen
 • Kuminan talkoot

Kesäkuu

 • Päijännepurjehdus
 • Kesäkauden tapahtumat
 • Yhteinen juhannus Kuminassa

Heinäkuu

 • Päijännepurjehdus: kutsu/muistutus
 • Kauden kilpailujen tuloksia

Elokuu

 • Juurikan yhteisnostojen aikataulu
 • Syyskauden tapahtumat
 • Venetsialaiset
 • Puuveneiden kokoontuminen

Syyskuu

 • Juurikan yhteisnostojen ohjeistus ja aikataulu
 • Ennakkokutsu vuosikokoukseen
 • Kuminan talkoot

Marraskuu

 • Vuosikokouskutsu: ilmoittautuminen, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 • Kutsu lipunlaskuun

Joulukuu

 • Vuosikokouksen päätökset ja uusien toimihenkilöiden esittely

13 Alueellinen yhteistyö

JVS lähettää edustajansa SPV:n veneilytoimikunnan perinteisesti järjestämille Päijänteen vesistön talvipäiville, jotka järjestetään lauantaina 18.3.2017 Heinolassa. Vastuuhenkilönä on Päijänteen alueen aluevastaava Ismo Glans TePS:sta.

Selvitetään mahdollisuuksia järjestää koulutustilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kuten alueen muiden veneilyseurojen kanssa.


Jyväskylän Veneseura ry | PL 64 40101 Jyväskylä | email jvs (ät) jvs.fi | Kotisatama Juurikkasaari, Säynätsalo | N 62°08.868' E 25°46.512'

Tulevat tapahtumat | Uutiset |  Yhteystiedot | Hae jäsenyyttä | Ilmoita osoitteenmuutoksesta JVS Facebookissa

Yhteistyökumppanit Viestintätoimisto Medita | ICT-palvelut Protacon Solutions | Juhlatalo Juurikkasaari | Säynätsatama