Jyväskylän Veneseura ry Jyväskylän Veneseura ry
Vuoden 2018 toimintasuunnitelma

JVS:n vuosikokouksen 25.11.2017 hyväksymä toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Vuosi 2018 on Jyväskylän Veneseuran 48. toimintavuosi. Vastuullinen veneily turvallisesti luontoa kunnioittaen on edelleen toiminnan painopiste. Seura jatkaa työtä esteettömästi purjehdittavan ja veneiltävän Päijänteen puolesta yhteistyössä muiden Kymijoen vesistön pursiseurojen kanssa.

JVS tekee yhteistyötä Jyväskylän kaupungin ja alueen yrittäjien kanssa Säynätsalon kaupunginosan kehittämiseksi.

Veneilyn keskusjärjestö Suomen Purjehdus ja Veneily ry. (SPV) pyrkii strategiassaan ja toimintasuunnitelmassaan kehittämään yhteistyötä kaikkien jäsenseurojen kanssa. JVS on mukana tässä kehittämistyössä.

Vuoden 2018 painopisteenä on edelleen talkootoiminnan järjestelyjen jäntevöittäminen kattavasti eri toimikuntien vastuualueilla. Toimintasuunnitelman perusteella toimikunnat suunnittelevat ja aikatauluttavat vuoden talkoot. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla jäsenillä olisi entistä parempi ja ennakoitavampi mahdollisuus osallistua seuran toimintaan. Ilmoittautuminen toteutetaan verkkosivuille tulevan lomakkeen avulla.

Tulevana toimikautena aloitetaan seuran 50-vuotisjuhlavalmistelut.

1 Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset

Yhdistys pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Hallitus kokoontuu kesäkautta (heinä- ja elokuu) lukuun ottamatta kerran kuukaudessa. Hallituksen tavoitteena on strategiatyön kehittäminen. Vuosittaisen talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) lisäksi hallitus jatkaa nelivuotiskauden kestävän pidemmän tähtäimen suunnitelman (PTS) kehittämistä.

2 Toimikunnat

Hallituksen lisäksi seuran toimintaa kehittää kymmenen toimikuntaa: taloustoimikunta, katsastustoimikunta, purjehduskoulun opettajakunta, nuoriso- ja kevytvenetoimikunta, purjeveneiden kilpailutoimikunta, veneilytoimikunta, satamatoimikunta, Kuminan toimikunta, viestintä- ja vuosikirjatoimikunta sekä mastonosturitoimikunta.

3 Jäsenkunta

Seuran jäsenmäärä pyritään säilyttämään vähintään nykyisen noin 500 jäsenen tasolla. Keskeiset jäsenrekrytointikanavat ovat junioritoiminta ja aikuisten purjehduskoulu. Seuran jäsenrekisteriä, samoin kuin venerekisteriä ylläpidetään SPV:n Suuli-järjestelmässä.

4 Talous

Tavoitteena on pitää tulot ja menot tasoissa. Maksuvalmius pidetään kunnossa. Investointisuunnitelmassa on Juurikkasaaren mastonosturin uusiminen. Mastonosturin uusimista on vuoden 2016 aikana selvitetty vuosikokouksessa 2015 päätetyn toimintasuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle on haettu ESR-rahaa, josta ELY-keskuksen lopullista päätöstä odotetaan [tilanne marraskuussa 2016]. Hallitus tekee lopullisen päätöksen hankkeen toteuttamisesta tukirahapäätöksen jälkeen.

Seura selvittää arvonlisäverovelvollisuudesta poistumista vuodelle 2017.

5 Veneiden katsastus, turvallisuus

Katsastustoimikuntaan kuuluvat kaikki Jyväskylän Veneseuran katsastajat. Katsastustoimikunta laatii alkuvuonna katsastusten aikataulut ja vuorolistat sekä tarkistaa uusintakoulutusta ja jatkoilmoitusta vaativat katsastajat. Samalla sovitaan SPV:n katsastusinfon perusteella katsastuksen painopistealueet seuraavalle katsastuskaudelle. Katsastukset pidetään huhti-kesäkuussa käytettävissä olevin voimin. Heinäkuussa saadut katsastusmaksut tilitetään seuralle ja ilmoitetaan niistä seuran rekisteriin kuuluneista veneistä, joita ei ole katsastettu. Katsastusmaksuista saatavat varat käytetään katsastusmateriaaleihin ja kurssituksiin.

6 Koulutus 

Aikuisten purjehduskoulu

Jyväskylän Veneseura ry järjestää keväällä 2018 perinteisen aikuisten purjehtijakurssin. Kurssi on tarkoitettu aloitteleville purjehtijoille, aikaisempaa purjehduskokemusta ei tarvita. JVS:n purjehduskoulu on SPV:n sekä Purjehduksenopettajat ry:n (PoRy) auktorisoima. SPV ja PoRy tekevät yhteistyötä kehittääkseen valtakunnallista koulutusrakennetta purjehduksen ja veneilyn kehittämiseksi.

Muu koulutustoiminta

Seura järjestää täydennyskoulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Cevni-koulutus järjestetään tammikuussa 2018.

7 Nuoriso- ja kevytvenetoiminta 

Jyväskylän Veneseuran nuoriso- ja kevytvenetoiminnan päätavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua purjehdukseen ja veneilyyn harrastuksena ja urheilumuotona. Tulevalla kaudella panostamme aktiivisten harrastajien taitojen kehittämiseen ja harrastajamäärän kasvattamiseen. Tavoitteena on muodostaa kaksi ryhmää Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kehittämän taitotasoluokituksen mukaisesti:

Ryhmä 1 ”Vihreät”
Vihreä startti ja vihreä tsemppi -tasoilla on lähinnä ensimmäistä ja toista kauttaan purjehtivia nuoria. Tavoitteena pitää harjoitukset vähintään kerran viikossa toukokuun alusta syyskuun loppuun. Kesäkuun alussa järjestetään lisäksi perinteinen starttijakso uusille ja kertausta haluaville harrastajille. Jakso sisältää muutaman teoriakerran lisäksi perusharjoituksia vesillä 6-8 kertaa kahden viikon aikana. Starttijakson jälkeen purjehtijat voivat osallistua loppukauden harjoituksiin muun vihreän ryhmän mukana. Tavoiteltu ryhmäkoko n. 10 aktiivisesti osallistuvaa junioria. Tässä ryhmässä edellytetään huoltajien aktiivista mukanaoloa mm. turvaveneiden kuljettajina ja avustajina rannalla.

Ryhmä 2 ”Siniset”
Päätavoitteena on saavuttaa rutiinia veneen käsittelyyn erilaisissa olosuhteissa. Ryhmän harjoitusaikataulu sovitaan kauden aikana purjehtijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Siniseltä tasolta alkaen purjehtijoita kannustetaan myös osallistumaan eri luokkaliittojen ja seurojen järjestämiin haastaja-, kadetti- ja rankingkilpailuihin. Tavoiteltu ryhmäkoko n. 8 purjehtijaa.

Muu toiminta
Veneilykauden ulkopuolella järjestetään junioreille ja heidän huoltajille kerhoiltoja liikunnan, kalustohuollon ja teoriakoulutuksen merkeissä. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös Suomen Purjehdus- ja Veneily ry:n järjestämiin tapahtumiin. Yhteistyötä seuran kilpailutoimikunnan kanssa lisätään mm. osallistumalla seuran kilpailuiden järjestelyihin.

Kalusto
Kaudella 2018 on käytettävissä 2 optimistijollaa, 6 Zoom8-jollaa sekä Still380-, 29er- ja Laser- veneet. Ohjaaja- ja turvaveneinä on kaksi pulpettiohjattavaa kumivenettä, joista isompi on myös kilpailutoimikunnan käytettävissä. Pienempi kumivene ja erityisesti sen moottori alkavat olla käyttöikänsä ehtoopuolella ja näiden uusimiseen tai korjauskustannuksiin varaudutaan. Myös toisen Laser-veneen tarvetta selvitetään. Laser soveltuu myös juniori-iän ylittäneiden purjehtijoiden käyttöön.

8 Purjeveneiden kilpailutoiminta

Kilpailutoimikunta vastaa kilpapurjehdustoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista sekä järjestää aiheeseen liittyviä koulutustilaisuuksia. Toimikunta kokoontuu säännöllisesti, noin kymmenen kertaa vuodessa. Toimikunnan tärkein tehtävä, eli järjestettävien paikallisten ja kansallisten kilpailujen aikataulusuunnitelma näyttää vuonna 2018 seuraavalta:

Päivämäärä

Kilpailu

16.5.2018

Keskiviikkokilpailu 0 (KVK-kipparikokous)

26.5.2018

Kevätmatkapurjehdus (Juurikkasaari-Kumina)

23.5.2018

Keskiviikkokilpailu 1

30.5.2018

Keskiviikkokilpailu 2

6.6.2018

Keskiviikkokilpailu 3

13.6.2018

Pohjois-Päijänteen lenkki (Hauhonselkä-Poronselkä)

23.6.2018

Kokkokarnevaalien purjehduskilpailu (Kuminan lähivedet)

20.–22.7.2018

Päijännepurjehdus 2018 (yhteistyössä LPS kanssa)

1.8.2018

Yksinpurjehduskilpailu (Hauhonselkä)

(4.-5.8.2018)

Varaus: (Arvokisaviikonloppu?)

8.8.2018

Keskiviikkokilpailu 4

11.8.2018

Kuminan Gala (Kuminan lähivedet)

15.8.2018

Keskiviikkokilpailu 5

22.8.2018

Keskiviikkokilpailu 6

24.8.2018

Kuutamopurjehdus

29.8.2018

Keskiviikkokilpailu 7

1.9.2018

Syysmatkapurjehdus

5.9.2018

Keskiviikkokilpailu 8

12.9.2018

Two** matkakilpailu (Ristinselkä/Mämminiemi)

15.–16.9.2018

JVS H-Vene & Lightning 328 laivueiden mestaruus 2018 (Jyväsjärvi)

Kevään 2018 toiminta käynnistetään järjestämällä perinteinen purjehtijailta yhdessä veneilytoimikunnan kanssa tammi-helmikuussa, jonka tavoitteena on tarjota seuran jäsenille mahdollisuus yhteiseen ajanviettoon sekä esitellä mielenkiintoisia aiheita niin kilpapurjehduksesta kuin yleisesti veneilyharrastuksesta. Keväällä järjestetään myös perinteinen kilpapurjehduksen sääntöseminaari, jonka tarkoituksena on tarjota JVS:n sekä muiden lähialueen veneilyseurojen jäsenille koulutusta kilpapurjehdussäännöistä. Osallistuminen sääntöseminaariin on myös edellytys SPV:n kilpailujärjestäjäpätevyyksien ylläpitämiseksi.

Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi kilpailutoimihenkilöiden kouluttamiseen tulee panostaa myös vuonna 2018 tukemalla sekä tiedottamalla seuran jäsenille mahdollisuutta osallistua SPV:n kilpailunjärjestäjä-, kilpailupäällikkö- ja tuomarikursseille. Kilpailutoiminnan jatkuvuus edellyttää aktiivisia jäseniä niin järjestelytehtäviin kuin veneiden miehistöihin.


Käytännön tietoja ja taitoja pidetään parhaiten jakamalla kilpailujen järjestämisvastuuta etenkin kilpapurjehdustoimintaan osallistuville venekunnille, mutta yhdenvertaisesti myös muille seuran jäsenille keväällä julkaistavan talkookalenterin avulla. Paikallisten kilpailujen järjestämisen helpottamiseksi kilpailutoimikunta päivittää ja pyrkii edelleen selkeyttämään järjestäjän oppaita, joilla pyritään madaltamaan osallistumiskynnystä sekä aktivoimaan seuran jäseniä mukaan kilpailujärjestelyihin.


Kilpailutoimintaan tulee saada myös mukaan lisää lapsia sekä nuoria, joten vuonna 2018 tullaan panostamaan erityisesti junioriyhteistyöhön ja elokuussa 2018 pyritään järjestämään kansallisen tason (juniori)purjehduskilpailu yhteistyössä Nuoriso- ja Kevytvenetoimikunnan kanssa. Kilpailutoimikunta pyrkii myös jatkossa edellistä tiiviimpään yhteistyöhön Nuoriso- ja Kevytvenetoimikunnan kanssa mm. kehittämällä yhteistä pitkän tähtäimen suunnitelmaa, jolla kartoitetaan mahdollisuudet toimikuntien mahdollisesta yhdistymisestä. Pitkän tähtäimen suunnitelmaan lisätään myös käytännön toimenpiteet kilpapurjehdusyhteistyön kehittämiseksi lähialueen veneseurojen kanssa. 


Medianäkyvyyttä pyritään lisäämään kuvaamalla kilpailuaiheisia videoita, joita julkaistaan internetissä (Youtube, Facebook) yhteistyössä Nuoriso- ja kevytvenetoimikunnan kanssa etenkin lasten ja nuorten kilpapurjehduskiinnostuksen herättämiseksi.
Purjehduskilpailujen järjestämiskalusto vaatii edelleen päivittämistä, jota pyritään valmistelemaan ensisijaisesti käyttöikänsä päässä olevan Juurikkasaaren Busterin korvaamisella nykyaikaisemmalla alumiiniveneellä.
JVS kannustaa ja tukee jäsentensä osallistumista purjehdus- ja moottorivenekilpailuihin korvaamalla kilpailutoiminnasta aiheutuneita kuluja JVS:n hallituksen vuosittain vahvistaman kuluerän suuruisesti. Kulukorvaukset kohdistetaan ensisijaisesti junioreille hallituksen erikseen vahvistaman ohjeistuksen mukaisesti.

9 Veneilytoiminta

Veneily on koko perheen hieno ja mukava harrastus, veneilyssä yhdistyvät yhdessäolo, virkistäytyminen, luonnosta nauttiminen sekä uusien asioiden oppiminen.

Hyvä veneilijä ottaa huomioon kanssaveneilijät, auttaa ja opastaa, mutta ei tuputa omia oppejaan. Hyvä veneilijä osaa pitää huolta omasta veneestä sekä itsestään, hän myös ymmärtää, kunnioittaa ja osaa vaalia luontoa jossa liikkuu.
Veneilytoimikunnan tavoitteita ovat:

• oman toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen
• antaa veneilystä kiinnostuneille opastusta veneilyn saloihin
• matka-, retki- ja perheveneilyn edistäminen
• rohkaista etsimään luonnosta uusia elämyksiä
• edistää järjestäytynyttä veneilykulttuuria Keski-Suomessa
• kannustaa veneilijöitä kehittämään veneilytaitojaan ja ympäristötietoisuutta

Tavoitteena on järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia veneilijöille, jossa opimme uutta sekä tutustumme paremmin kanssaveneilijöihin.

Puuveneilijät ja puuveneilyn ystävät kokoontuvat perinteisesti Kalasaaren perinteikkääseen Paviljonkiin elokuussa.

10  Juurikkasaaren satama 

Juurikkasaari, JVS:n kotisatama, on ennen muuta tarkoitettu jäsenten veneilyharrastuksen keskipisteeksi. Juurikkasaaressa on kolme veneiden säilytyslaituria, joissa on yhteensä noin 120 venepaikkaa. Satamatoimikunnan tehtävänä on järjestää jäsenilleen palveluita, joiden avulla veneilystä tulee helppoa ja turvallista.
Tulevana toimintakautena tullaan edelleen kehittämään satama-alueen turvallista käyttöä. Juurikkasaaren suurin investointi on heti veneiden vesille laskun jälkeen saada valmiiksi uusi mastonosturi sekä huoltolaituri. Koska hankkeelle on saatu EU-tukea, niin myös seuran ulkopuolisetkin veneilijät saavat käyttää mastonosturia. Uudelle nosturille täytyy luoda käyttöohjeet ja säännöt, jossa huomioidaan em. ulkopuoliset käyttäjät.
Lisäksi, mikäli taloudellisesti on mahdollista, Juurikkaa uudistetaan seuraavalla hankkeilla:

• kameravalvonnan nykyaikaistaminen ja laajentaminen
• parkkialueen ja huoltoalueiden valaistuksen parantaminen muuttaminen LED-valaistukseksi
• uusia 10 ketjuja/poijuja laitureille

Veneiden talvisäilytyksessä pääsääntöisesti Juurikkasaaren kannakselle säilytetään ne veneet, joilla on säilytysalustana kiinteä venepukki (noin 70 venettä). Trailerilla siirrettävät sekä säilytettävät veneet säilytetään Säynätsatamassa (noin 40 venettä). Tämän hetken näkymillä seuraavanakin talvisäilytyskautena 2018–2019 jatketaan kahden telakointipaikan järjestelyä. 
Keväällä veneiden vesillelasku tehdään toukokuun ensimmäisenä perjantaina ja lauantaina 4.–5.5. [muutettu: 11.–12.5.] sekä syksyllä nostot syyskuun viimeisenä perjantaina 28.9. ja lauantaina 13.10.

Talkoiden järjestäminen
Juurikkasaaren laituri- ja telakkapaikkojen edullinen hinta perustuu kaikkien korjaus- ja ylläpitotöiden suorittamista yhteistyöllä ja talkoilla.
Talkoiden ansiosta joudumme käyttämään maksullisia palveluntuottajia mahdollisimman vähän. Tulevana toimintakautena järjestetään viidet talkoot Juurikassa.

• Huhtikuu: poijujen, laitureiden sekä varaston huolto ja korjaustalkoot
• Toukokuu: Satama-alueen siivous, laitureiden kesäkauden varustelu
• Heinäkuu: Päijännepurjehduksen järjestelytalkoot 20.–22.7.
• Syyskuu: Satama-alueen siivous sekä pukkitalkoot
• Lokakuu: Satama-alueen talvilevolle varustelu

Talkoisiin velvoitetaan osallistumaan vähintäänkin ne jäsenet, jotka säilyttävät venettään joko kesällä tai talvella Juurikassa ja/tai Säynätsatamassa JVS:n tontilla. Pukkitalkoot ovat pakolliset kaikille ja muihin talkoisiin kerätään etukäteen noin 30 hengen joukko. Pukkitalkoiden lisäksi jokaisen em. mainitun henkilön tulee osallistua vähintään kaksiin talkoisiin. Talkoiden päivämäärät ilmoitetaan jo keväällä ja ilmoittautuminen suoritetaan JVS:n verkkosivujen kautta. Sataman talkoovelvollisuuden voi kuitata myös aktiivisuudella seuran muussa toiminnassa. 
Päijännepurjehduksen lähtösatamana tulevana kesänä on Juurikkasaari.

11 Kuminan tukikohta  

LYHYESTI:

• Kevätsiivous, paikkojen kunnostus ja huussien tyhjennys
• Osa poijuista uusitaan
• Jatketaan laitureiden ja kulkuteiden LED-valaistusta aurinkosähköllä
• Saunan ja kesäkeittiön jätevesien käsittely
• Majan kulkutien rakentaminen
• Tapahtumat kalenterin mukaan

KOKONAISENA:
Toiminta Kuminassa alkaa veneiden laskun jälkeen tukikohdan kevätsiivouksella ja paikkojen kuntoon laittamisella. Veneilijöiltä toivotaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta tukikohdan saattamisessa kesäkuntoon. Huusit tyhjennetään kauden alussa. Osa huonokuntoisista poijuista pyritään uusimaan ja samalla vaihtamaan tilavuudeltaan suuremmiksi . Laitureiden ja kulkuteiden LED- valaistusta jatketaan. Saunalla ja kesäkeittiöllä selvitetään mahdollisuutta jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn. Kesäkeittiön peruskorjaus siirretään myöhemmäksi, mutta Saaren Neidon -majan edustan kulkutie rakennetaan mikäli taloudelliset resurssit sen mahdollistavat. Omalla generaattorilla toteutettavan, lähinnä akkujen lataukseen tarkoitetun maasähköjärjestelmän suunnittelu käynnistetään kauden 2018 aikana. Talkootyötä käytetään tukikohdan siivouksessa, sekä erilaisten työprojektien toteutuksessa. Talkoista ilmoitetaan seuran sivuilla. Polttopuita hankitaan tarvittaessa edellisvuosien tapaan. Omavaraisuutta lisätään harkitulla metsän raivauksella 2016 aloitetun tavan mukaisesti.
Kuminan perinteiset tapahtumat pidetään toimintakalenterissa mainittuina ajankohtina.

Tukikohdan talvikuntoon saattamista aloitellaan syys-lokakuun vaihteessa. Tämän jälkeenkin tukikohdassa voi toki edelleen vierailla.

12 Markkinointi ja viestintä

Jyväskylän Veneseuran viestinnästä vastaa tiedottaja tukenaan viestintätoimikunta, johon kuuluu myös vuosikirjan toimituskunta. Seuran toimikunnat kertovat aktiivisesti vastuualueensa ajankohtaisista asioista kohderyhmilleen joko suoraan tai tiedottajan välityksellä siten kuin erikseen sovitaan.

Seuran tärkein viestintäkanava on www.jvs.fi -sivusto. Verkkosivut ja sivujen tapahtumakalenteri pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Seuran omien nettisivujen ohella julkiseen verkkoviestintään käytetään Facebook- ja Nimenhuuto-sivuja. Niitä käytetään myös vuorovaikutteiseen nettikommunikointiin. Tiedottajan ohella seuran eri toimikuntien jäsenistä nimetään verkkosivujen sisällöntuottajia. Sisällöntuottajien kesken sovitaan työnjaosta ja keskinäisistä sijaisjärjestelyistä.

Sähköpostia käytetään sisäisen viestinnän keskeisenä välineenä edellä mainittujen kanavien lisäksi. Sähköpostilla lähetettävillä jäsenkirjeillä kiinnitetään huomiota verkkosivuilla julkaistuihin ajankohtaisiin materiaaleihin. Käytössä on lisäksi useita sähköpostiryhmiä rajattujen kohderyhmien täsmäviestintää varten. Kirjepostitse lähetetään kevät- ja vuosikokousten kutsut niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettaan jäsenrekisteriin. Tavoitteena on, että sähköpostia käyttävien osuus kasvaa edelleen.

Tapahtumakalenteri toimitetaan kesäkaudella myös Juurikkasaaren ilmoitustaululle. Vuosikirja toteutetaan vuonna 2018 entiseen tapaan painettuna julkaisuna.

Jäsenkirjeen ja verkkosivujen sisältösuunnitelma:

 • Tammi-helmikuu
  - Pyyntö vuosikirjassa julkaistavista materiaaleista
  - Talvikauden koulutukset
  - Jäsenmaksujen ja satamamaksujen laskutus
  - Purjehduskoulun ennakkoilmoitus
 • Maaliskuu
  - Ennakkokutsu kevätkokoukseen
  - Juurikan yhteislaskun päivämäärät
  - Purjehduskoulun oppilashaku
 • Huhtikuu
  - Kevätkokouskutsu: ilmoittautuminen; vuosi- ja tilikertomukset, toiminnantarkastajien lausunto
  - Kesäkauden ohjelma
  - Kilpailukalenteri
  - Muistutus runkokatsastuksista, luettelo runkokatsastettavista veneistä verkkosivuille
  - Juurikan yhteislasku: ohjeistus, aikataulut
 • Toukokuu
  - Yhteislaskun tarkempi ohjeistus
  - Katsastusinfo, aikataulut, katsastuskausi
  - Juurikan vartiovuorolistaus ja -ohjeistus
  - Kutsu Päijännepurjehdukseen
  - Kuminan talkoot
 • Kesäkuu
  - Päijännepurjehdus
  - Kesäkauden tapahtumat
 • Heinäkuu
  - Päijännepurjehdus: kutsu/muistutus
  - Kauden kilpailujen tuloksia
 • Elokuu
  - Juurikan yhteisnostojen aikataulu
  - Syyskauden tapahtumat, kuten puuveneiden kokoontuminen
 • Syyskuu
  - Juurikan yhteisnostojen ohjeistus ja aikataulu
  - Ennakkokutsu vuosikokoukseen
  - Kuminan talkoot
 • Marraskuu
  - Vuosikokouskutsu: ilmoittautuminen, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
  - Kutsu lipunlaskuun
 • Joulukuu
  - Vuosikokouksen päätökset ja uusien toimihenkilöiden esittely

13 Alueellinen yhteistyö

JVS lähettää edustajansa SPV:n veneilytoimikunnan perinteisesti järjestämille Päijänteen vesistön talvipäiville.  Päijänteen alueen aluevastaava on Ismo Glans TePS:sta. JVS lähettää edustajansa SPV:n veneilytoimikunnan perinteisesti järjestämille Päijänteen vesistön talvipäiville.  Päijänteen alueen aluevastaava on Ismo Glans TePS:sta. 
Selvitetään mahdollisuuksia järjestää koulutustilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kuten alueen muiden veneilyseurojen kanssa.

 


Jyväskylän Veneseura ry | PL 64 40101 Jyväskylä | email jvs (ät) jvs.fi | Kotisatama Juurikkasaari, Säynätsalo | N 62°08.868' E 25°46.512'

Rekisteriseloste | Tulevat tapahtumat | Uutiset |  Yhteystiedot | Hae jäsenyyttä | Ilmoita osoitteenmuutoksesta JVS Facebookissa

Yhteistyökumppanit Viestintätoimisto Medita | ICT-palvelut Protacon Solutions | Juhlatalo Juurikkasaari | Säynätsatama