Jyväskylän Veneseura ry Jyväskylän Veneseura ry
Ajankohtaista - arkisto

01.05.2011

Katsastusinfo 2011


Tänä keväänä katsastuksessa kiinnitetään erityistä huomiota veneiden rekisteröintiin, sammustusvarustukseen ja venetikkaisiin.

Veneiden rekisteröinti on uudistunut ja siirtymäaika päättynyt

Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä tuli voimaan 1.10.2007. Kaikki runkopituudeltaan vähintään 5.5 metriä pitkät moottori- tai purjeella varustetut tai vähintään 15 kW moottorilla varustetut veneet tulee rekisteröidä. Rekisterinumero merkitään katsastuspöytäkirjaan. Lisätietoa osoitteesta www.maistraatti.fi

Rekisteröintivelvollisuuden piirissä olevaa rekisteröimätöntä venettä ei tule katsastaa. Vene, jonka Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen omistaa tulee rekisteröidä. (Kts. Laki vesikulkuneuvorekisteristä 976/2006)

Rekisteritunnus

Tunnus on merkittävä vesikulkuneuvon kummallekin sivulle siten, että se on vesikulkuneuvon liikkuessa selvästi näkyvissä. Kirjaimen ja numeroiden tulee olla sen väriset, että ne hyvin erottuvat taustastaan. Tunnuksen numero- ja kirjainkorkeuden tulee olla vähintään 7,5 senttimetriä ja viivaleveyden vähintään 1,5 senttimetriä. Rekisteröitävää vesikulkuneuvoa ei saa käyttää, ellei sitä ole varustettu rekisteritunnuksella.

Polttoainejärjestelmä

Ennen uuden polttoaineen käyttämistä on aiheellista selvittää sen soveltuvuus omaan veneeseen. Ongelmat saattavat kohdistua moottoriin, polttoaineletkuihin, tiivisteisiin ja muihin polttoainejärjestelmän osiin ja jopa tankkiin. Veneen veistämö on paras tietolähde. Moottorin lisäksi siellä on tieto veneissään kulloinkin käytetyistä rakenneosista ja osataan arvioida niiden soveltuvuus. Ulkomailla tehdyn veneen tapauksessa kauppias tai maahantuoja ovat hyviä lähtökohtia. VETT seuraa tilannetta ja tiedottaa kun asiasta ilmenee uutta. Tällä hetkellä asiasta puhutaan paljon mutta tietoa on vähän.

Hätämerkinantovälineet

Vaatimukset ovat muuttuneet äskettäin 3-luokan vaatimusten kohdalla. Aiemman vaatimuksen (joka on edelleen suositeltavampi) asemesta kelpaa myös 4 punasoihtua: - 3-luokka: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (suositus) - tai 4 punasoihtua. Muilta osin käsikirjan edellä mainitut kohdat pysyvät ennallaan.

Sammutusvarustus

Virallisesti uusi käsisammutin hyväksytään vuoden ajan valmistusajankohdasta, joka on stanssattu sammuttimeen. Katsastuksessa sammuttimessa tulee olla sillä hetkellä voimassa oleva merkintä. Käsisammuttimen huoltoleima ei siis tarvitse kattaa koko veneilykautta.

Sammuttimen huollattaminen ennen huoltoajankohdan umpeutumista on veneenomistajan vastuulla. Katsastaja merkitsee huomautussarakkeeseen merkinnän sammuttimen huollattamisesta jos kelpoisuus raukeaa veneilykauden kuluessa (touko – lokakuun aikana), mutta se ei ole katsastuspuute.

Sammuttimien tarkastukseen on mahdollisuus alan liikkeissä sekä veneiden yhteislaskupäivänä myös Juurikkasaaren satamassa.

Venetikkaat

Toistaiseksi on veneessä oltava kiinteästi asennetut, ylösnostettavat tai taitettavat tikkaat jotka mahdollistavat veteen joutuneen henkilön nousun veneeseen joko perästä tai laidalta. Ylösnostettavat tai taitettavat tikkaat on veteen joutuneen voitava vetää alas.

Juuri nyt veneeseen nousujärjestelyn vaatimukset ovat viranomaisten käsittelyssä ja asiasta kuullaan lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä tikasta ei standardin mukaan ole pakko asentaa niin että se olisi aina otettavissa käyttöön vedestä ilman apua niin tärkeätä kuin se olisi.

Ellei tikasta tai muuta nousujärjestelyä voi saada käyttöön yksin vedestä käsin, on omistajan käsikirjassa oltava maininta siitä, että venettä yksin käytettäessä nousujärjestely (tikas tms.) on asennettava käyttövalmiiksi, oltiin sitten liikkeellä tai satamassa. Tästä on oltava lisäksi tarra ohjailupaikan läheisyydessä. Jos tikas tai muu järjestely voidaan ottaa käyttöön (muiden veneessä olevien ei siis tarvitse asentaa tai laskea tai vapauttaa tikasta) yksin vedestä, ei mitään erillistä mainintoja tarvita.

Perälippu ja viiri

Ainoastaan katsastettu vene saa käyttää veneseuran perälippua, edellyttäen että omistaja on Suomen kansalainen tai suomalainen omistusosuus on yli 60 %. Pysyvästi Suomessa asuvan ulkomaalaisen ja seuran jäsenen vene voidaan katsastaa, mutta venetodistusta ei voida antaa eikä tulisi käyttää suomalaista purjenumeroa. Tässä tapauksessa veneenomistaja tulee käyttää oman maansa kansallislippua ja mikäli mahdollista rekisteröidä veneensä kotimaassaan. (Kts. Laki Suomen lipusta 380/1978 ja Asetus huvialusten lipusta 292/1983). Osoitukseksi jäsenyydestään seuraan veneenomistaja voi osoittaa veneenomistajan viirillä oikeanpuoleisen saalingin alla.

Kategoria: Veneilyturvallisuus
Kirjoittaja: admin

Jyväskylän Veneseura ry | PL 64 40101 Jyväskylä | email jvs (ät) jvs.fi | Kotisatama Juurikkasaari, Säynätsalo | N 62°08.868' E 25°46.512'

Rekisteriseloste | Tulevat tapahtumat | Uutiset |  Yhteystiedot | Hae jäsenyyttä | Ilmoita osoitteenmuutoksesta JVS Facebookissa

Yhteistyökumppanit Viestintätoimisto Medita | ICT-palvelut Protacon Solutions | Juhlatalo Juurikkasaari | Säynätsatama