Jyväskylän Veneseura ry Jyväskylän Veneseura ry
Ajankohtaista huomioitavaa

VUODEN 2019 KATSASTUKSEN TEEMANA ILMATÄYTTEISET PELASTUSLIIVIT

Vuoden 2019 katsastuksen yhdeksi teemaksi on nostettu ilmatäytteiset pelastusliivit eli paukkuliivit. Liivit tulee huoltaa vuosittain (valmistajan ohjeita noudattaen) ja tehdystä huollosta tulee olla merkintä liiveissä. Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla varaosasarja jokaista liiviä kohti. Ilman huoltomerkintää tai varaosasarjaa olevaa ilmatäytteistä pelastusliiviä ei hyväksytä katsastuksessa. Joissakin liiveissä on havaittu, että kaasusäiliö kiertyy aikaa myöten auki itsekseen. Pelastusliivit tulee tarkastaa säännöllisesti ja varmistaa, että kaasusäiliö on kunnolla kiinni, jotta liivit myös täyttyvät ilmalla tarpeen tullen. Lisäksi on myös tarkastettava, että liivit eivät vuoda (täytetään liivit ilmalla).

Hätäilmoitusvälineiden katsastusvaatimukset

Huviveneiden katsastussäännöt muuttuivat huomattavasti veneilykaudelle 2017. Merkittävin muutos oli se, että pyrotekniset hätäraketit ja -soihdut voi korvata elektronisilla välineillä, kuten led-soihduilla, matkapuhelimilla ja VHF-DSC-radiolla.

Markkinoille on kuitenkin tuotu tarjolle myös sellaisia led-soihtuja, jotka selvästikään eivät sovellu veneilykäyttöön, vaikka paperilla siltä saattaisi näyttää. Tämän vuoksi SPV on kevättalvella 2018 ryhtynyt laatimaan teknisiä vaatimuksia katsastuksessa hyväksyttäville led-soihduille. Vaatimukset asetetaan valoteholle, miniminäkyvyydelle sekä vedenpitävyydelle.

Vuodesta 2017 alkaen missään huviveneiden katsastusluokassa ei enää vaadita hätäraketteja tai -soihtuja, mutta ne ovat edelleen suosituksia avomeri- ja rannikkoluokissa. Jatkossa tärkeimmät hätäilmoitusvälineet ovat DSC-toiminnolla varustettu meri-VHF -puhelin, säänkestävästi suojattu matkapuhelin sekä elektroninen käsisoihtu eli led-soihtu. Myös perinteiset raketit kelpaavat edelleen. 

Hätäilmoitusvälineet 2018

Avomeriluokka (luokka 1):

 • Kiinteästi asennettu DSC-toiminnolla varustettu VHF-radiopuhelin, EPIRB-hätälähetin, säänkestävästi suojattu matkapuhelin, led-soihtu sekä kaksi oranssisavua.
 • Vaihtoehto B: VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja tai 1kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja, 2 kpl oranssisavuja.
  - Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna

Rannikkoluokka (luokka 2):

 • Kiinteästi asennettu DSC-toiminnolla varustettu VHF-radiopuhelin, säänkestävästi suojattu matkapuhelin sekä led-soihtu varaparistoineen tai 4 kpl punasoihtuja
  - Suositellaan lisäksi: EPIRB, 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, 2 kpl oranssisavuja
 • Vaihtoehto B: VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja, tai 1 kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja
  - Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 2 kpl oranssisavuja

Saaristo ja sisävedet (luokka 3) 

 • Säänkestävästi suojattu matkapuhelin ja led-soihtu tai 4 kpl punasoihtuja
  - Ulkosaaristossa veneileville suositellaan lisäksi DSC-toiminnolla varustettua VHF-radiopuhelinta.
  - Suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä 2 kpl punasoihtuja

Vaihtoehdot:

 • 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti led-soihtu varaparistoineen)
 • TAI 4 punasoihtuja
 • TAI 2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-soihtu
  - Suositellaan lisäksi: säänkestävästi suojattu matkapuhelin ja VHF.

Suojaiset vesialueet ja valvotut veneilytapahtumat (luokka 4)

 • Ei pakollisia hätäilmoitusvälineitä.
  - Suositellaan säänkestävästi suojattua matkapuhelinta ja led-soihtua tai 2 kpl punasoihtuja.

Välineiden käyttöehtoja 
Hätärakettien tulee olla hyväkuntoiset ja ne pitää säilyttää pystyasennossa. Meri-VHF-puhelinta varten tarvitaan aluksen radiolupa ja puhelinta saa käyttää ainoastaan radiotutkinnon suorittanut henkilö (ks. viestintäviraston ohjeet). Valopistooli vaatii aselain (1.3.1998) mukaan aseenkantoluvan, jonka myöntää paikallinen poliisilaitos. Valopistoolin patruunoiden kelpoisuusaika on enintään 25 vuotta, jos ne ovat virheettömät.

- Matkapuhelimen voi katsoa olevan suojattu säänkestävästi, jos se on valmistettu vesitiiviiksi (yleensä tämä tarkoittaa valmistajien määritelmissä upotusta maks. 0,5 m ja 30 min), tai jos tavallinen puhelin on laitettu vesitiiviiseen suojapussiin tai muuhun suojaan, joka mahdollistaa puhelimen käytön suojan läpi. 

 

SPV:n veneen voi katsastaa hyväksytysti vain SPV:n katsastaja

Kaikilla SPV:n seuroilla on täsmälleen samat katsastusvaatimukset. Voimassa olevat vaatimukset löytyvät viimeisimmästä Katsastuskäsikirjasta. Muualla kuin SPV:n sivuilla netissä olevat listat eivät välttämättä ole SPV:n (taikka ajan tasalla). Huomaa, että SPV:n katsastusmateriaali on copyrightin alaista SPV ei hyväksy toisen liiton vaatimusten mukaista ja/tai toisen liiton auktorisoiman katsastajan suorittamaa katsastusta. SPV:n katsastustarra luovutetaan vain SPV:n seuraan kuuluvalle veneelle, joka on katsastettu SPV:n vaatimusten mukaisesti.

TULin seurat katsastavat veneitään säännöillä, jotka poikkeavat Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) säännöistä. Merkittäviä eroja on esimerkiksi hätämerkinantovälineissä, kaasuhälyttimessä, pelastuslautassa ja sammuttimen koossa. Vaatimukset toisaalta muistuttavat toisiaan niin paljon, että sekaantumisen vaara on olemassa.

Katsastaja käy veneessä

Katsastusta ei voi tarkoituksenmukaisesti suorittaa muualla kuin veneessä. Vaikka kippari on viime kädessä vastuussa veneestään on katsastajalla velvollisuus suorittaa työnsä asianmukaisesti ja hänellä on eettinen vastuu työnsä tuloksesta. Ei ole hyväksyttävää, jos katsastus on supistunut pelkästään sammuttimen ja hätämerkinantovälineiden näytöksi kerhorakennuksessa.

Pelastusrenkaan varusteet

Pelastusrengas on pakollinen varuste kaikissa muissa katsastusluokissa paitsi 4:ssä, jossa sitä suositellaan. Pelastusrenkaan varusteisiin kuuluvat heijastinteipit. Jos teipit mitoittaa ja asentaa itse on vaarana, että niistä tulee niin pienet, etteivät ne täytä tarkoitustaan. Katsastusluokan ja kulkuvesien mukaan on varmistettava, että heijastimet ovat kunnollisen kokoiset – ei siis mitään postimerkin luokkaa. Heijastimien on oltava siten kiinnitetty, että ne näkyvät renkaan eri puolille – eivät siis kaikki rinnatusten.

Sammutusvarustus

Virallisesti uusi käsisammutin hyväksytään vuoden ajan valmistusajankohdasta, joka on stanssattu sammuttimeen. Katsastuksessa sammuttimessa tulee olla sillä hetkellä voimassa oleva merkintä. Käsisammuttimen huoltoleima ei siis tarvitse kattaa koko veneilykautta. Sammuttimen huollattaminen ennen huoltoajankohdan umpeutumista on veneenomistajan vastuulla. Katsastaja merkitsee huomautussarakkeeseen merkinnän sammuttimen huollattamisesta jos kelpoisuus raukeaa veneilykauden kuluessa (touko – lokakuun aikana), mutta se ei ole katsastuspuute. 

Sammuttimien tarkastukseen on mahdollisuus alan liikkeissä sekä veneiden yhteislaskupäivänä myös Juurikkasaaren satamassa. 

Venetikkaat

Kiinteästi asennetut tikkaat, jotka mahdollistavat veteen joutuneen henkilön nousuun veneeseen joko perästä tai laidalta. Ylösnostettavat tai taitettavat tikkaat on veteen joutuneen voitava vetää alas. Jos ne ovat kaiteen osa, ne eivät saa vaarantaa kansiturvallisuutta. Järjestelyn alimman askelman tulee alas laskettuna ulottua vähintään 300 mm vesilinjan alapuolelle.

Jos kuormaamattoman veneen varalaita on alle 500 mm, ei erillistä tikasjärjestelmää vaadita. Tällaisessa veneessä tulee kuitenkin olla kädensija, jota apuna käyttäen voi nousta veneeseen.

E10-polttoaineen käyttö veneessä

Letkuissa, tiivisteissä, muovitankeissa jne. mahdolliset vauriot saattavat näkyä vasta usean käyttövuoden jälkeen. Muovisen tankin jonkin komponentin (hartsi on mainittu tällaisena) liukeneminen voi tapahtua vähitellen. Sama pätee myös tankkiin kertyneitten vanhojen epäpuhtauksien liukenemisen suhteen. Tehokas polttoaineen esisuodatin voi pelastaa harmeilta. Jos ilmenee, että käytössä on uusi polttoaine, kannattaa katsastajan tuoda esiin mahdolliset haitat ja korostaa varaosasuositukseen kuuluvan vaihdettavan suodattimen ja/tai suodatinpanoksen tärkeyttä. Veneturvallisuustoiminto seuraa edelleen tilannetta ja informoi asiasta tarvittaessa myöhemmin.

Kuuman paluupolttoaineen vaikutus muoviseen tankkiin.

Joissakin suuremmissa Common rail -dieselmoottoreissa on havaittu kuumentuneen paluupolttoai-neen aiheuttavan ongelmia muovitankissa. Ilmiö liittyy suuriin koneisiin, kun niitä käytetään pitkiä aikoja pienillä kierroksilla, jolloin moottori kuluttaa vähän polttoainetta ja sitä palautuu kuumana tankkiin. Mikäli kyseessä on muovitankki, saattaa tankki pehmetä ja sulaa.

Mikäli paluuputkeen on asennettu välijäähdytin pysyy haitta hallinnassa. Joillakin moottorivalmistajilla välijäähdytin on vakiona ja joihinkin sen saa lisävarusteena.Katsastajien on syytä kiinnittää veneenomistajan huomio mahdolliseen ongelmaan, mikäli havaitsevat suuren dieselmoottorin yhteydessä muovisen polttoainetankin.

Veneseuralippu 

Veneseura antaa rekisterissään olevalle vuosittain katsastetulle veneelle venetodistuksen, joka on virallinen todistus oikeudesta käyttää veneseuran lippua tai viiriä. Ks. liputusohje.

 

Juurikan katsastuspäivät 2019

Juurikkasaaren satamassa veneitä katsastetaan seuraavina alkukesän maanantai- ja torstai-iltoina alkaen klo 18: maanantai 3.6., torstai 6.6., maanantai 10.6., torstai 13.6. ja maanantai 17.6.2019.

Katsastuskohteet

SPV:n lista katsastuskohteista ja -varusteista katsastusluokittain (.PDF) 

Siirtyminen pyrotekniikasta elektroniikkaan

Jos perinteisissä raketeissa ja soihduissa on vielä käyttöaikaa jäljellä, niitä ei kannata jättää pois käytöstä, sillä led-soihdun hankinta ei ole pakollista. Esimerkiksi katsastusvaatimusten saaristoluokassa vaihtoehtoina ovat kiinteästi asennettu DSC-toiminnolla varustettu VHF-puhelin ja led-soihtu tai kaksi punasoihtua ja kaksi laskuvarjorakettia tai neljä punasoihtua tai kaksi punasoihtua ja yksi led-soihtu. Pyrotekniikan – käsisoihtujen ja laskuvarjorakettien – poistuminen veneistä vähentää kuitenkin polttavan ruudin ja räjähteiden aiheuttamia riskejä. Samalla veneilijöiden kustannukset vähenevät, kun säännöllisesti uusittavien rakettien ja soihtujen sijaan veneeseen voi hankkia pitkäikäisen led-soihdun.

Led-soihdun etu on myös pitkä toiminta-aika. Kun perinteinen, hädässä olevan paikannusapuna käytettävä hätäsoihtu palaa noin minuutin, led-soihtu välkkyy 5–6 tuntia. Todennäköistä onkin, että soihdut ja raketit korvataan vähitellen useimmissa veneissä pitkäikäisillä led-soihduilla. 

Hyväksyntämenettelyä led-soihduilla ei ole, mutta niiden pitää olla varta vasten veneilykäyttöön tarkoitettuja. Vaihtoehtoja on markkinoilla tällä hetkellä kaksi: Odeo Flare Mk3 ja rescueME EDF1. Molemmat led-soihdut toimivat erinomaisesti perinteisten pyroteknisten soihtujen korvikkeina. Merkittävä ero on se, että Odeo toimii tavallisilla AA-paristoilla tai AA-koon akuilla, EDF1 varsin arvokkaalla, mutta pitkäikäisellä akulla. 

Pyroteknisten välineiden kelpoisuusaika

Siirtymäaika pyroteknisten hätämerkinantovälineiden kelpoisuuden lisäajasta on päättynyt. 1.1.2016 alkaen kelpoisuusaika ulottuu vain valmistajan välineeseen merkitsemään määräaikaan saakka.  

07.05.2019

Ilmoittautumiset 10.6.2019 mennessä

07.05.2019

Juurikkasaaressa touko-kesäkuun vaihteessa

28.04.2019

Jyväskylän Monitoimitalolla tiistaina 28.5.2019 klo 18.00.


Jyväskylän Veneseura ry | PL 64 40101 Jyväskylä | email jvs (ät) jvs.fi | Kotisatama Juurikkasaari, Säynätsalo | N 62°08.868' E 25°46.512'

Rekisteriseloste | Tulevat tapahtumat | Uutiset |  Yhteystiedot | Hae jäsenyyttä | Ilmoita osoitteenmuutoksesta JVS Facebookissa

Yhteistyökumppanit Viestintätoimisto Medita | ICT-palvelut Protacon Solutions | Juhlatalo Juurikkasaari | Säynätsatama